پیش ثبت نام
پیش ثبت نام های فعال
دانش آموز گرامی؛

هم اکنون پیش ثبت نام های زیر در این مدرسه فعال می باشد.
با توجه به نیاز و پایه تحصیلی خود، پس از وارد کردن متن امنیتی زیر، بر روی پیش ثبت نام مورد نظر کلیک کنید تا وارد مرحله ثبت نام شوید.

کد بالا را وارد کنید:(حروف بزرگ یا کوچک اهمیتی ندارد)
نمی توانید بخوانید؟ حروف دیگری را امتحان کنید.
پیگیری پیش ثبت نام
دانش آموز گرامی؛

چنانچه قبلاً در این مدرسه پیش ثبت نام کرده اید، می توانید از طریق کلیک بر روی لینک زیر، وضعیت پیش ثبت نام خود را پیگیری کنید.