افتخارات  مدرسه


کسب رتبه اول مسابقه نمایش نامه خوانی مدارس ناحیه یک
درج شده در تاریخ 1397/02/09 توسط ادمین.

کسب رتبه اول مسابقه نمایش نامه خوانی مدارس ناحیه یک توسط دانش آموزان ارجمند

1- علیرضا امیری

2- آرمین پرنیا

3- امیر محسن رضایی

را تبریک میگوییم. دبیرستان غیر دولتی هوشمند (دوره دوم)