افتخارات  مدرسه


دستگاه فنی استریل کننده حرارتی اوراق
درج شده در تاریخ 1399/03/22 توسط ادمین.

دستگاه فنی استریل کننده حرارتی اوراق تولیدی دبیرستان هوشمند شهر کرمانشاه با حضور استاندار رونمایی شد. به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمانشاه با حضور استاندار و مسئولین آموزش و پرورش استان در محل اداره کل آموزش و پرورش از دستگاه فنی استریل کننده حرارتی رونمایی شد