اخبار و رویدادها


اردوی فرهنگی ، تفریحی دانش آموزان دوره دوم
درج شده در تاریخ 1396/02/09 توسط AdMiN.

 

اردوی فرهنگی ، تفریحی دانش آموزان دبیرستان غیردولتی هوشمند ( دوره دوم )

 

اردوی فرهـنگی ، تـفـریـحی دانش آمـوزان دبـیـرسـتـان غـیـردولـتـی هـوشـمـنـد ( دوره دوم ) روز

 چـهـارشـنـبـه  06 / 02 / 96 بـا حـضـور دانش آموزان و مسئولین مدرسه در محل آثارتاریخی شهر بیستون برگزار گردید .

دانش آموزان ضمن بازدید از آثار باستانی بیستون و استفاده از فضا و امکانات طبیعی ساعات بانشاطی را سپری کردند .

در ادامه برنامه دانش آموزان به مجتمع رخش اعزام و از امکانات این مجتمع استفاده نمودند .