نام: فتحعلی
نام خانوادگی: ایمانی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمد رضا
نام خانوادگی: سلیمی نیا
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: علی اکبر
نام خانوادگی: امجدیان
تحصیلات:
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: مجتبی
نام خانوادگی: جلالی
تحصیلات:
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: جواد
نام خانوادگی: حیدری
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: عبدالرسول
نام خانوادگی: خلفی
تحصیلات:
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: بیژن
نام خانوادگی: رجبی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: بیژن
نام خانوادگی: زند
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمد
نام خانوادگی: زنگنه
تحصیلات:
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: حبیب اله
نام خانوادگی: سوری
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: مسلم
نام خانوادگی: صادقی
سمت: مدرس
بیوگرافی
نام: یحیی
نام خانوادگی: صادقی
تحصیلات:
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: جواد
نام خانوادگی: صدرزاده
تحصیلات:
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: مصطفی
نام خانوادگی: عسگری
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: جهانگیر
نام خانوادگی: محمدی
تحصیلات:
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: علیرضا
نام خانوادگی: محمدی
تحصیلات:
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: جواد
نام خانوادگی: نوری
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: ایرج
نام خانوادگی: نیک رفتار
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: شاهو
نام خانوادگی: ولدبیگی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: حمید
نام خانوادگی: چراغی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: بهروز
نام خانوادگی: کرمی
تحصیلات:
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
آخرین اخبار:
پیوند های مفید:
تماس با ما:

دبیرستان غیردولتی هوشمند
37200033,37200044,37200055
کرمانشاه ، انتهای خیابان کسری ، زیبا شهر ، بر بلوار اصلی
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت سیستم های اندیشه فراگیر می باشد.
برای استفاده بهینه از این وب سایت از مرورگرهای مدرن مانند IE 9+ ، FireFox یا Google Chrome استفاده نمایید.