نام: علی اکبر
نام خانوادگی: امجدیان
سمت: مدرس
بیوگرافی
نام: فتحعلی
نام خانوادگی: ایمانی
سمت: مدرس
نام: مهرداد
نام خانوادگی: جلیلیان
سمت: مدرس
نام: جواد
نام خانوادگی: حیدری
سمت: مدرس
نام: عبدالرسول
نام خانوادگی: خلفی
سمت: مدرس
بیوگرافی
نام: بیژن
نام خانوادگی: رجبی
سمت: مدرس
نام: علیرضا
نام خانوادگی: رستمی
سمت: مدرس
نام: بیژن
نام خانوادگی: زند
سمت: مدرس
نام: محمد
نام خانوادگی: زنگنه
سمت: مدرس
بیوگرافی
نام: حمید
نام خانوادگی: سلیمانی
سمت: مدرس
نام: محمد رضا
نام خانوادگی: سلیمی نیا
سمت: مدرس
نام: یحیی
نام خانوادگی: صادقی
سمت: مدرس
بیوگرافی
نام: مصطفی
نام خانوادگی: عسگری
سمت: مدرس
نام: جهانگیر
نام خانوادگی: محمدی
سمت: مدرس
بیوگرافی
نام: علیرضا
نام خانوادگی: محمدی
سمت: مدرس
بیوگرافی
نام: ابراهیم
نام خانوادگی: ملکی
سمت: مدرس
نام: حسین
نام خانوادگی: میان دربندی
سمت: مدرس
نام: شاهو
نام خانوادگی: ولدبیگی
سمت: مدرس
نام: حمید
نام خانوادگی: چراغی
سمت: مدرس
نام: علی گل
نام خانوادگی: کاکاوندی
سمت: مدرس
نام: پیوند
نام خانوادگی: کتیرایی
سمت: مدرس
نام: بهروز
نام خانوادگی: کرمی
سمت: مدرس
بیوگرافی
نام: علی
نام خانوادگی: گل چینی
سمت: مدرس
آخرین اخبار:
پیوند های مفید:
تماس با ما:

دبیرستان غیردولتی هوشمند ( دوره دوم )
37200033,37200044,37200055
کرمانشاه ، انتهای خیابان کسری ، زیبا شهر ، بر بلوار اصلی
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت سیستم های اندیشه فراگیر می باشد.
برای استفاده بهینه از این وب سایت از مرورگرهای مدرن مانند IE 9+ ، FireFox یا Google Chrome استفاده نمایید.